PHÁP ÂM VI DIỆU

Nguyện vì chúng sanh phụng sự chánh pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.

Ý Nghĩa Bồ Tát Quan Thế Âm Và Đạt Ma – Thanh Từ

download_xafrfdw.gif

  Ý Nghĩa Bồ Tát Quan Thế Âm Và Đạt Ma (01) (02)

Advertisements

Vui Nào Tạm Bợ Vui Nào Chân Thật – Thanh Từ

download_xafrfdw.gif

Vui Nào Tạm Bợ Vui Nào Chân Thật (01)

Vô Thường – Thanh Từ

download_xafrfdw.gif

Vô Thường (01) (02)

Vài Điều Nhắc Nhở Tu Hành – Thanh Từ

download_xafrfdw.gif

Vài Điều Nhắc Nhở Tu Hành (01)

Tự Tại – Thanh Từ

download_xafrfdw.gif

  Tự Tại (01) (02)

Tứ Y – Thanh Từ

download_xafrfdw.gif

  Tứ Y (01) (02)

Tu Trong Bận Rộn – Thanh Từ

download_xafrfdw.gif

Tu Trong Bận Rộn (01) (02)